Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.

Lees meer

The post Wat is het verschil tussen een levenstestament en een testament? appeared first on Formaat Notarissen.

Source: formaatnotarissen