Verklaring inzake te hoge kadasterkosten

Recentelijk zijn in de media diverse berichten geweest over het notariaat inzake de doorberekening van te hoge kadastrale kosten bij de doorhaling van een hypotheek, dan wel inschrijving van een akte van levering of hypotheekakte.

Laat het helder zijn dat wij deze praktijken betreuren en er uitdrukkelijk afstand van nemen.

De Vereniging Eigen Huis heeft een modelbrief opgemaakt over deze kwestie met concreet 2 vragen, namelijk:

Vraag:
Gebruikt u voor de inschrijving van hypotheek- en leveringsakten het KIK-systeem? Zo ja, heeft u aan mij het hierbij behorende KIK-tarief in rekening gebracht?
Antwoord notariskantoor Groenveld en van Houdt:
Nee, wij gebruiken voor de inschrijving van hypotheek- en leveringsakten (wegens ons moverende redenen) NIET het KIK-systeem. Wij hebben derhalve één op één de kadastrale kosten die bij ons in rekening zijn gebracht aan u doorberekend.

Vraag:
Voor zover van toepassing:
Heeft u voor de doorhaling van de hypotheek op mijn ‘oude’ woning een verzamelakte gebruikt?
Zo ja, zijn de kosten van inschrijving van deze verzamelakte evenredig verdeeld over de cliënten?

Antwoord notariskantoor Groenveld en van Houdt:
Ja, wij gebruiken een verzamelakte om de “oude” hypotheken door te halen en ja zeker zijn de kosten van de inschrijving van deze akte evenredig verdeeld over onze cliënten. Wij hebben bij niemand het totale inschrijvingsbedrag van een verzamelakte in rekening gebracht.

Wij hebben u dus zeker niet teveel kadastrale kosten in rekening gebracht en wij hopen, door deze verklaring te publiceren, een klein stukje vertrouwen in het notariaat en met name in ons kantoor, (terug) te kunnen geven.

Met notariële groet,

Notariskantoor Groenveld en van Houdt