Offerte aanvragen

Lees meer

Nieuws

Lees meer

Contact

Lees meer

Ondernemingsrecht

Oprichting B.V.

Bent u voornemens om een onderneming te starten in de vorm van een besloten vennootschap (B.V.) of een bestaande onderneming in te brengen in een nieuwe B.V., dan is het u wellicht bekend dat daaraan door de wet diverse vereisten worden gesteld.
Zo schrijft de wet o.a. voor dat de statuten van de B.V. worden vastgelegd in een notariële akte.

Wij regelen voor u alle wettelijk voorgeschreven oprichtingshandelingen. In overleg met u stellen wij de statuten van uw rechtspersoon vast en verzorgen de inschrijving van de B.V. in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Oprichting van een stichting of vereniging

Wie een stichting of vereniging wil oprichten kan van ons kantoor eveneens de nodige ondersteuning verwachten. Op basis van het intake-gesprek dat wij met u voeren stellen wij voor u de statuten van uw rechtspersoon op, toegesneden op uw specifieke wensen. Daarbij denken wij zoveel mogelijk met u mee. Na de oprichting verzorgen wij voor u de inschrijving van de nieuwe stichting/vereniging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Overige werkzaamheden

Vanzelfsprekend kunt u op ons kantoor eveneens terecht voor de wijziging van de statuten van uw rechtspersoon, oprichting van een v.o.f. of maatschap, uw aandelenoverdracht, kapitaalsvermindering, fusie en splitsing.

Indien u nadere informatie wenst over de genoemde onderwerpen kunt u contact opnemen met de heer mr. J.M. Tempelaar

mr. J.M. (Martin) Tempelaar
Toegevoegd-notaris
Specialist ondernemingsrecht

tel: 0180 – 612399
e-mail: mt@groenhoudt.nl

Snel op weg
Extra service

Brochures gratis af te halen op het kantoor.