Offerte aanvragen

Lees meer

Nieuws

Lees meer

Contact

Lees meer

Levenstestament

Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet (meer) kunt?

Stel, u moet voor enige tijd naar het ziekenhuis en u weet niet hoe u er na de operatie aan toe bent. Of u verblijft voor langere tijd in het buitenland. Het kan ook zijn dat u een dagje ouder wordt. Dan neemt de kans toe dat u afhankelijk wordt van anderen voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken. Zeker nu wij steeds langer thuis willen/moeten wonen.

In een levenstestament staan uw wensen voor de situatie waarin u door ziekte, ongeval of anderszins niet (meer) in staat bent om zaken zelf te regelen. Het levenstestament gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren ná uw overlijden.

Voorbeelden van wensen die kunnen worden opgenomen in een levenstestament zijn:

  • Uw woning: instructies voor de verkoop van het huis als u niet meer zelfstandig kunt wonen;
  •  De inboedel: welke meubelstukken wilt u graag behouden in uw nieuwe woonomgeving en hoe wilt u de rest verdelen?;
  • Uw onderneming: wie krijgt de dagelijkse leiding en aan welke beleidslijnen moeten zij zich houden?;
  • Uw verzorging: toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
  • De bewindvoerder, curator of mentor, als het noodzakelijk is dat deze benoemd wordt.

Ook kunt u via een levenstestament nu al iemand volmacht geven om uw (financiële) zaken in de toekomst, als dat dan nodig is, te regelen.
Er komen steeds meer ouderen en hun kwetsbaarheid neemt toe. Financieel misbruik van ouderen is dan ook een steeds vaker voorkomend probleem. Wist u dat 1 op de 20 ouderen slachtoffer wordt, 30.000 gevallen per jaar.

Het is verstandig om over deze zaken na te denken nu u nog gezond bent; uw wensen vast te leggen en maatregelen te treffen om financieel misbruik in de toekomst te voorkomen.
Indien u hierover van gedachten wilt wisselen met iemand van ons kantoor, neemt u dan contact op met notaris Hans Schuurman of bezoek onze avondopenstelling op de tweede woensdag van de maand!

Snel op weg
Extra service

Brochures gratis af te halen op het kantoor.