Offerte aanvragen

Lees meer

Nieuws

Lees meer

Contact

Lees meer

Onroerend goed

Heeft u een huis gekocht/verkocht?

Dan dienen de afspraken die tussen koper en verkoper zijn gemaakt schriftelijk te worden vastgelegd in een koopovereenkomst. Dit gebeurt vaak via de bemiddelende makelaar. Maar uiteraard kunnen wij die koopovereenkomst ook voor u opmaken. Naast de overeengekomen prijs wordt in die overeenkomst o.a. ook de datum van juridische levering vermeld. Dit is de datum waarop de koper en de verkoper de akte van eigendomsoverdracht bij de notaris ondertekenen en de sleutels aan de koper zullen worden overhandigd.

Vanaf het moment dat de koopovereenkomst is getekend gaan wij verder voor u aan het werk. Wij stellen o.a. de akte van levering en hypotheekakte voor u op, onderzoeken of er op het aangekochte pand beslagen en/of hypotheken rusten en of er belemmerende bepalingen zijn. In de akte van levering worden ook de belangrijkste afspraken uit de koopovereenkomst weergegeven. Tevens wordt uiteraard de wettelijk voorgeschreven leveringshandeling vastgelegd.

Verder zorgen wij ervoor dat de hypotheek die eventueel ten laste van verkoper rust op de door koper aangekochte woning wordt ingelost en dat de door de geldverstrekker van de koper te financieren koopsom op onze derdengeldenrekening wordt gestort. Ook verzorgen wij de uitbetaling aan de makelaars en andere betrokken partijen en betalen we een eventueel restant uit aan koper/verkoper.

Nieuwe hypotheek?

Wilt u uw oude hypotheek “oversluiten” of een “extra hypotheek opnemen”, dan verzorgen wij voor u alle daartoe benodigde notariële werkzaamheden. Naast het opstellen van de hypotheekakte, zullen wij o.a. een kadastraal onderzoek verrichten, aflossingsnota’s opvragen met betrekking tot uw oude hypotheek en voor inlossing daarvan zorgdragen uit de door uw nieuwe geldverstrekker te storten gelden.

Overige specialisatie

Gezien onze jarenlange ervaring en educatie en verdieping op het gebied van registergoederen zijn wij ook gespecialiseerd in o.a. bedrijfs onroerend goed, splitsingen van appartementsrechten, nieuwbouw/transformatie projecten en het vestigen van zakelijke rechten (recht van opstal of erfpacht). Daarnaast hebben wij de nodige ervaring met agrarisch onroerend goed, schepen en veilingen en kunnen wij u van adviezen op fiscaal gebied voorzien.

Indien u nadere informatie wenst over de genoemde onderwerpen kunt u contact opnemen met de heer Henk Gennissen.

H. (Henk) Gennissen LL.B.
Register-notarisklerk
Hbo-jurist

tel: 0180 – 612399
e-mail: hg@groenhoudt.nl

Snel op weg
Extra service

Brochures gratis af te halen op het kantoor.